Sateenkaariseurakunta

Sateenkaari-
seurakunta

Suomeksi

Regnbågsförsamlingen är öppen för människor tillhörande olika sexuella minoriteter och könsminoriteter från varierande andliga sammanhang. Du kan vara allt från lutheran, ortodox, frikyrklig, Jehovas vittne till muslim. Du är välkommen också om du är en sökare eller vill få kamratstöd för att bearbeta din andliga bakgrund.

Regnbågsförsamlingen är en nätgemenskap där varje deltagare förbinder sig till principen om tryggare rum. Syftet är att göra det möjligt för deltagare att anonymt delta i fria samtal och ledda temadiskussioner. Till nätverksgemenskapen inbjuder vi ibland gäster från något andligt sammanhang för att medverka i en samling med andligt fokus enligt deltagarnas önskemål.

Du kan komma med i vår gemenskap som fungerar på Discord. Textkanalerna är öppna för alla på tisdagar kl. 18-20. Om övriga kanalers öppethållningstider meddelar vi internt inom nätverket. Den svenskspråkiga textkanalen är öppen första gången 28.11.2023 kl. 18-20. Om det finns intresse, hålls kanalen öppen ca en gång per månad.

Gå med i Regnbågsförsamlingens nätgemenskap här.

Ladda ner gratisappen Discord på din dator eller smarta enhet här.